Mag ik een mantelzorgwoning plaatsen zonder vergunning?

Voor het bouwen van een mantelzorgwoning is geen vergunning nodig. U hoeft daardoor de gemeente niet op de hoogte te stellen van de bouwactiviteiten van uw mantelzorgwoning. U heeft dan wel geen vergunning nodig maar er gelden echter wel wat regels: Zo moet er worden voldaan aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken.

Dit zijn regels voor o.a. de omvang en de plaats van het woning.

U moet bij het bouwen van een mantelzorgwoning ook voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Wij kunnen u hier alles over vertellen maar u kunt de eisen ook zelf nalezen op de website van de rijksoverheid in het Bouwbesluit 2012. (Link opent in een nieuw venster)

Wetgeving tijdelijke bouwwerken

De belangrijkste regels waarmee u rekening moet houden.

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Bij twijfels over de mantelzorgrelatie, kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte. Voor een verplaatsbare mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom van een dorp of stad zijn geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

Meer informatie over onze mantelzorgwoningen.

U weet nu dat elke mantelzorgwoning als maatwerk onze fabriek verlaat. Daarom is er ook heel veel mogelijk. Wij hopen dat u nieuwsgierig geworden bent naar wat wij kunnen bieden voor uw persoonlijke situatie. Dit lichten wij u natuurlijk graag persoonlijk toe in onze showroom in Wijchen (vlakbij Nijmegen) maar kunt uw vragen ook stellen via onze contactpagina of bel ons op 024-645 12 26.
Algemene informatie mantelzorgwoningen
Bekijk technische info over onze mantelzorgwoningen
Bekijk informatie omtrent wetgeving tijdelijke bouwwerken
Bekijk voorbeeld bouwtekeningen
Bekijk een mantelzorgwoning showmodel op locatie Wychen Bekijk een mantelzorgwoning showmodel op locatie Wychen